Fraude- en privacybeleid

De Goudse is een financieel dienstverlener die diverse producten via haar assurantieadviseurs aanbiedt. Deze producten zijn ondermeer schadeverzekeringen, levensverzekeringen, inkomensverzekeringen en pensioenen. Bij de aanvraag van een verzekering vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens behandelen en beschermen wij zo zorgvuldig mogelijk. Hieronder leest u er meer over.

Ons privacybeleid
Als wij uw gegevens verwerken, houden wij ons aan de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. Ook houden wij ons aan de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’. In deze code zijn de regels van de wet uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Meer informatie over deze code vindt u in een folder. U kunt die downloaden via www.verzekeraars.nl > publicaties > downloads > gedragscodes. Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Het gebruik van deze website
De Goudse heeft maatregelen genomen om uw bezoek aan deze site, en het gebruik ervan, te beveiligen en misbruik te voorkomen. Als u deze site bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen wij bezoekersgegevens verzamelen om de gebruiksvriendelijkheid van de site te vergroten. Onze medewerkers moeten deze gegevens geheimhouden.
Het is mogelijk dat kleine tekstbestanden (cookies) naar uw computer worden gestuurd om de communicatie via internet gemakkelijker te maken. Via de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Doel van de gegevensverwerking
De Goudse verwerkt uw persoonsgegevens om diverse redenen. Bijvoorbeeld in verband met het aangaan of uitvoeren van een product dat u via onze assurantieadviseurs van ons afneemt, om u adequaat te kunnen informeren of om fraude te bestrijden. Of om te voldoen aan wettelijke bepalingen en regelingen van de toezichthoudende instanties. Ook verwerken we gegevens voor statistische analyses, om klanten te werven en u in contact te brengen met onze adviseurs. Vanzelfsprekend verwerken we alleen die gegevens die daarvoor nodig zijn.

Bijzondere persoonsgegevens
Soms hebben wij bijzondere gegevens van u nodig. Bijvoorbeeld over uw gezondheid wanneer u een arbeidsongeschiktheids- en/of levensverzekering aanvraagt. Als wij daarnaast gegevens van uw arts nodig hebben, vragen wij u eerst om toestemming. Wij geven dan aan om welke gegevens het gaat en waarom wij die nodig hebben. Soms vragen wij naar het eventuele strafrechtelijke verleden. Bijna altijd vragen wij dan naar de gegevens van de afgelopen acht jaar.

Verstrekking gegevens aan derden
De overheid of toezichthouders vragen ons soms naar (persoons)gegevens vanwege een onderzoek. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens dan te verstrekken.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat wij de tekst van deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld vanwege de introductie van nieuwe producten of nieuwe wet- en regelgeving. Wij adviseren u daarom regelmatig deze tekst te bekijken. Op onze dienstverlening is steeds de meest recente tekst van toepassing.

Uw rechten
Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, of heeft u vragen over de manier waarop De Goudse met uw gegevens omgaat? Dan kunt u schrijven naar de compliance officer van De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda.


Datum plaatsing: 26 augustus 2010

Schade melden?

U kunt ons 24/7 bellen op:

  • (0182) 544 777  Verkeersschade
  • (0182) 544 775  Bedrijfsgebouw/ woonhuis, inventaris/goederen of inboedel
  • (071) 568 1892  Expat
  • (071) 568 1890  Reis
  • (0182) 544 984  Arbeidsongeschiktheid (alleen kantooruren)